Komitebeskrivelse Torghatten Maraton 2020

Kort beskrivelse av alle komiteer for arrangementet. Ønskelig med èn hovedansvarlig i hver komitè. Påmelding skjer til komité ansvarlig Katarina Strand på tlf (993 21 863) eller mail.

Sekretariat fredag 1. mai (kl 14.00-19) 8-10 stk
 • dele ut startnummer
 • ta i mot påmelding
 • dele ut t-skjorter
 • selge t-skjorter
 • gi informasjon om løyper og annen info
Sekretariat lørdag 2. mai (Vakt 1 kl 09.30-13) 6 stk
 • dele ut startnummer
 • ta i mot påmelding
 • dele ut t-skjorter
 • selge t-skjorter
 • gi informasjon om løyper og annen info
Sekretariat lørdag 2. mai vakt 2 kl 12.30-15.30) 2 stk
 • selge t-skjorter
 • resultat service
 • rydde etter arrangement
Rigging torsdag 30. april (kl.slett kommer!) 8 stk
 • få opp telt
 • få opp speakertelt
 • rigge strøm
 • rigge vann
 • rigge internett
 • få utover bord og benker
 • plassere mobile toaletter
 • rigge grovkjøkken
 • ta imot varer
 • legge til rette for stand
 • montere gjerder
 • evt rigge i salen
 • rigge frysere/kjøleskap/kokeplater
Kjøkkenkomite fredag 1. mai (kl 14-17) 4 stk
 • koke kaffe
 • rigge kafeen med varer
 • klargjøre lapskaus
 • lage vaffelrøre og steke
 • ordne pølse i brød
 • stå i kafèsalg
Kjøkkenkomite fredag 1. mai (kl 17-20/slutt) 4 stk
 • koke kaffe
 • rigge kafeen med varer
 • klargjøre lapskaus til lørdagen
 • lage vaffelrøre og steke
 • ordne pølse i brød
 • stå i kafèsalg
Kjøkkenkomite lørdag 2. mai (kl 08.30-13) 10 stk
 • ansvar for klargjøring av kafeen
 • kutte opp frukt
 • koke lapskaus
 • koke kaffe
 • lage vaffelrøre
 • steke vafler
 • med mer
 • stå i salg
Kjøkkenkomite lørdag 2. mai (kl 12.30-17/slutt) 10 stk
 • stå i salg -koke kaffe
 • steke vafler
 • ordne pølse i brød
 • rydde etter arrangement
Parkeringsvakt fredag 1. mai (kl 15-18) 4 stk
 • dirigere trafikken
 • henvise til parkering
Parkeringsvakt lørdag 2. mai (kl 08.30 -11) 6 stk
 • dirigere trafikken
 • henvise til parkering
Parkeringsvakt lørdag 2. mai (kl 10.45 – 14) 6 stk
 • dirigere trafikken
 • henvise til parkering
Garderobevakt lørdag 2. mai (kl 09.30-13) 3 stk
 • holde orden i garderober og i sal
 • etterfylle papir/såpe
 • tømme søppel
 • ansvar for orden på toaletter
Garderobevakt lørdag 2. mai (kl 12.45-17/slutt) 4 stk
 • holde orden i garderober og i sal
 • etterfylle papir/såpe
 • tømme søppel
 • ansvar for orden på toaletter
 • rydde etter arrangement
Ryddekomitè lørdag 2. mai (kl 11-15) 2 stk
 • rydde ute og inne på arrangementet
 • tømme søppel
 • rydde av bord
 • plukke søppel på området
Medalje og drikkeutdeling målområde lørdag 2. mai (kl 10.30-15) 4 stk
 • dele ut medaljer barneløp
 • dele ut medaljer etter målgang
 • dele ut drikke ved målgang/passering helmaraton
 • hente drikke underveis
Bane komitè Fredag 1. mai (kl 15-18) 4 stk
 • sette opp start og mål portalene
 • få opp beach flagg
 • få opp telt til speaker/tidtaker
 • ordne strøm
 • henge opp reklame på gjerder
Bane komitè lørdag 2. mai (kl 09.30-13) 2 stk
 • løypevakt på stadion
 • ettermerking av bane
Bane komitè lørdag 2. mai (kl 13-17/slutt) 4 stk
 • løypevakt på stadion
 • ettermerking av bane
 • rigge ned etter arrangement
Løypevakt lørdag 2. mai (kl 09-15 ) 5-8 stk
 • Ungdomshuset Solvang Toft (kl 12-14) 1 stk
 • Havbrukssentret (Kl 12-14) 1 st
 • Nordhus skole (Vakt 1 kl 10-12.30 1 stk / Vakt 2 kl 12.30-15) 1 stk
 • Gang og sykkelveienden mot Torget (Vakt 1 kl 10-12.30 1 stk / Vakt 2 kl 12.30-15) 1 stk
 • Krysset på ytre/Indre torget (Vakt 1 kl 10-12.30 1 stk / Vakt 2 kl 12.30-15) 1 stk
Drikkestasjon lørdag 2. mai (vakt 1 kl 10-12.30 / vakt 2 kl 12.30-15) 8-16 stk
 • Torgvatnet ( 2 stk)
 • Vestvågkrysset ( 2 stk)
 • Sørenden av Torghatten ( 2 stk )
 • evt en ekstra stasjon (2 stk)