Ballbingen åpen

Sport Torghatten I.L. følger anbefalingene gitt av myndigheter/NIF, og åpner med dette ballbingen for aktivitet. Dette forutsetter at anbefalingene i plakaten under blir fulgt.