Bli medlem (Min Idrett)

Lenke: https://minidrett.nif.no/

Vi anbefaler nye medlemmer å se opplæringsvideoene under, som forklarer (1) hvordan man oppretter ny bruker i Min Idrett, (2) hvordan nye medlemmer registrerer seg i klubben, og (3) hvordan betale avgifter via NIF-portalen "Min Idrett".

Medlemskontingent sendt på e-post  til medlemmer kan også betales i nettbanken (NB! med kid), men dette koster klubben mer.

Opprett ny bruker via Mindrett:
Ny klubbmedlem/bruker via Mindrett:
Betaling av medlemskontingent via MinIdrett:

Idrettslaget på øyan