Innkalling til årsmøte 2022

Til medlemmene i Sport Torghatten Idrettslag

Innkalling til årsmøte i STIL, 2022

Styret innkaller herved til årsmøte i Sport Torghatten Idrettslag.

Årsmøtet avholdes torsdag 28. April kl 19:00 i vestibylen på Nordhus Krets Samfunnshus.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest torsdag 14. April pr mail til post@sporttorghatten.no

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet på vår hjemmeside www.sporttorghatten.no 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av STIL minst en måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til STIL.

Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, ber vi om at de rettes til vår mailadresse post@sporttorghatten.no 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret i Sport Torghatten I.L.

v/John-Andreas Lorentzen
Leder