Årsmøte i Sport Torghatten IL

Årsmøte i Sport Torghatten IL

Endelig innkalling

Årsmøte avholdes mandag 17.06.2024 klokken 1900

 i NKS.

Vedlagt følger saksliste og dokumentene blir utlevert på møte.

Publisering av dokumentasjon legges etter årsmøtet

Alle medlemmene kan delta på årsmøte

Velkommen!

Med hilsen fra styret, 11.06.2024

**********************************************************************

Sakliste til årsmøte i Sport Torghatten IL

Til årsmøte i Sport Torghatten IL 17.06.2024 klokken 1900

 1. Åpning og konstituering
  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av møteleder og sekretær
  3. Valg av to til å skrive under protokollen
 2. Årsberetning for 2023
 3. Regnskap for 2023 med revisjonsberetning
 4. Planer for 2024
 5. Budsjett for 2024
 6. Valg
 7. Avslutning

Styrets innstilling:

Innledning og debatt tas til etterretning