Årsmøte i Sport Torghatten IL – Foreløpig innkalling

Årsmøte avholdes mandag 17.06.2024 klokken 1900 NKS.

Vanlige årsmøtesaker, se andre side.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må styret ha senest 06.06.2024. Forslag sendes post@sporttorghatten.no , inkl. kopi til lmp@brreg.no og emne: forslag-årsmøte-2024.

 

Med hilsen fra styret, 20.05.2024

 

Sakliste (foreløpig)

Til årsmøte i Sport Torghatten IL 17.06.2024 klokken 1900

 

  1. Åpning og konstituering
  2. Årsberetning for 2023
  3. Regnskap for 2023 med revisjonsberetning
  4. Innkomne forslag
  5. Planer for 2024
  6. Budsjett for 2024
  7. Valg
  8. Avslutning