Brustafetten

BRUSTAFETTEN er et årlig løp, og foregår normalt siste helg i september

Sport Torghatten IL’s tradisjonelle Brustafett går fra Nordhus stadion langs gang- og sykkelveien og over brua til fiskemottaket, med retur. Distansen er ca. 6 km, fordelt på åtte etapper, hver på ca. 700 – 800 meter. Underlaget er asfalt, tartandekke og betong.

Kiosk salg – Betaling kun via Vipps til #513722

Klasser:

  • Damer
  • Herrer
  • Gutter/jenter (11-16 år i disse klassene)
  • Bedrift*
  • *Minimum to personer av hvert kjønn i bedriftsklassen

Premiering

  • Pokal til vinnerne av alle klasser.
  • I tillegg trekker vi ut gavekort og premier blant deltakende lag.

Vi håper idrettslag, bedrifter, vennelag osv stiller lag og er med på en flott idrettsfest på Torgøya!
Hvilken bedrift klarer å stille flest lag?


Husk at i Brustafettsammenheng er alle slags midlertidige fusjoner tillatt!

Alle er hjertelig velkommen til idrettsfest og kafé på Nordhus!

Resultater:

Idrettslaget på øyan